BİM Nedir?
Bir yapımın veya özel amaçlı bir tesisin fiziksel veya işlevsel özelliklerinin dijital ortamda simülasyonudur. Aynı zamanda yapının/tesisin amaca yönelik şekillendirilmesinde alınacak mühendislik ve tasarım kararlarında başlangıç konseptinden işletmesi ve yapının belli bir kısmının veya tamamının amaca yönelik değiştirilmesine kadar olan aşamalarda paylaşılabilir/güvenilir bir bilgi kaynağıdır.
BIM Sürecini seçmeniz için 10 neden
1 – Efektif işbirliğiyle daha iyi sonuçlar
Proje üzerinde çalışan bütün iş ortakları – farklı mühendislik/tasarım disiplinlerinin tek ve paylaşılabilir 3D model üzerinden çalışmaları projedeki herkesin bilgiye en iyi/hızlı şekilde ulaşmalarını 3D yapıyla konuya daha hızlı adapte olmalarını ve en iyi sonuca varmaları için gerekli alt yapıyı sağlar.

2 – Gelişmiş performans
BIM süreci farklı mühendislik/tasarım birimleri arasında karşılaştırma işlemleri için doğru sonuçlar üretir. Bu alınan karşılaştırma çıktılar oluşması muhtemel sorunların dizayn aşamasında çözülmesine ve sonuçta efektif çalışma, uygun maliyet ve sürdürebilirlik sağlar.

3 – Optimize edilmiş sonuçlar
Farklı disiplinler arasında üzerinde anlaşılmış parametrelerin modele tam olarak aktarılmasıyla uygun maliyetli ve disiplinler arası uyumlu sonuçları sağlar.

4 – Daha iyi öngörülebilirlik
BIM süreci sayesinde proje tasarım aşamasında görselleştirilebildiğinden ve diğer disiplinlerle tam koordinasyonlu çalışma amacını güttüğünden ortaya çıkacak uygulama ve işletme sorunları tasarım aşamasında fark edilebilir. Toplam malzeme miktarlarına yüksek doğrulukta ulaşıldığında maliyetlendirme ve imalat süreçleri için yüksek doğrulukta ve güvenirlikte analizler hazırlanır.

5 – Hızlı proje teslimi
Karmaşık yapı/tesislerde dizayn konseptine, uygulanacak standart ve proje şartnamelerine ilgili proje başında karar verilmesiyle BIM sürecinde yukarıdaki parametrelere uyarak; sorunlar hızlı bir şekilde fark edilir. İlk seferde optimum sonuca ulaşılması hedeflendiğinden disiplinler arası sorunlar tasarım aşamasında ortadan kaldırılır bu da tekrarlı çalışmaları engellediğinden %50’ye varan oranda hızlı proje teslimi sağlanır.

6 – Azaltılmış güvenlik riskleri
BIM modellemesiyle oluşturulan 3D yapılarla istenilen yangın standartlarına tam uyum sağlanarak yapıda oluşabilecek riskler asgariye indirilebildiği gibi oluşturulan modeller yapı/tesiste yapılacak olan imalat sırasında oluşacak risklerin de önceden fark edilmesini sağlayarak imalat güvenliğinde de artı değer sağlar.

7 – İlk seferde tam uyum, sorunların net tespiti
Multidisipliner yaklaşım ve dataların tek bir 3D yapıya entegre edilmesiyle disiplinler arası koordinasyonun tam sağlanması, talep edilen standart ve şartnamelere en başından beri tam olarak uyulması BIM sürecinin vazgeçilmez parçalarıdır. Gerçek imalat sürecinin tam bir simülasyonunun imalat öncesinde hazırlanması, hem tasarım aşamasında hem de imalat aşamasında ilk seferde tam uyumu veya sorunun net tespitini sağlar.

8 – Boşa harcanan zamanın ve malzemenin azaltılması
Kesin malzeme miktarlarının hazırlanması gerekli miktarın altında veya üstünde malzeme siparişi yapılmayacağı anlamına gelir. Disiplinler arası koordinasyonun tam sağlanması tekrarlı imalatı engellediğinden imalat sürecinin tek bir model üzerinden yürütülmesi yapıdaki alanın efektif kullanımı ve sonuçta imalatın sonunda hangi noktaya varılacağının net tespiti boşa zaman ve malzeme harcanmasının önüne geçer.

9 – Proje için bütünsel yaklaşım sağlama
Bütün disiplinlerin tek bir model üzerinden yönetilmesi tek bir referans yapı sağladığından proje için bütünsel yaklaşım sağlamada önemli avantajlar sağlar.

10 – Sürekli iyileştirme
Yukarıda belirtilen 9 maddeden de anlaşılacağı gibi BIM süreci tekrarlı çalışmaları önlediğinden ve ilk seferde yapıyı etkin şekilde tanımlamanın sürecin doğal aşaması olması nedeniyle mühendislik ve tasarım alanına yeterli alan açılmış olur bu da sürekli iyileştirmeyi işin doğal bir aşaması haline getirir.
© MEP Solutions 2013 Tüm hakları saklıdır.