Dizayn Ofis
Klasik 2D tasarım yöntemleri, günümüz inşaat, mimari ve MEP sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamada ve kompleks yapıların koordinasyonun sağlanmasında, uygun hızlı ve etkin çözümler sağlayamamaktadır. Bu durum dizayn ve koordinasyon aşamalarının uzun sürmesine yol açmakta ve gerekli olan çıktıların gerektiği zaman ve etkinlikte alınmamasıyla proje tasarım ve uygulama maliyetlerini artmasına yol açmaktadır.
Ofisimiz MEP sektörü için ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili proje şartnamesine uygun olacak şekilde BIM çözümleri sunmaktadır.

Bununla;
- MEP içi ve diğer disiplinlerle azami koordinasyon
- Şartname ve standartlar ile azami uyum
- Saha imalatı için sahada koordinasyon gerektirmeyen MEP shop drawingleri
- Tasarımın bitmesinin ardından hızlı ve etkin bir şekilde alınan malzeme miktarlarına ulaşım.
- Tasarım ve imalat aşamasında olduğu kadar yapının işletilmesinde de etkin şekilde kullanılacak BIM çözümleri sunmayı hedefler.

Bu da;
- Planlamanın
- İş güçü hesaplarının
- Toplam imalat süresinin
- Toplam malzeme maliyetlerinin
- Lojistiğin daha etkin şekilde yönetilmesine fırsat vermektedir
Ofisimizin hedefi oluşturduğumuz MEP sektörü için BIM çözümleriyle Design – Build formatına uygun çözümler sağlamaktır.
© MEP Solutions 2013 Tüm hakları saklıdır.