Hakkımızda
Bilindiği üzere; MEP ve mimari sektörlerinin BIM sürecine hızlı bir şekilde geçmeleri yazılım, donanım ve hepsinden önemlisi insana yatırım yapmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte klasik 2D yapıdan 3D yapıya geçiş öngörülen maliyet ve süre içerisinde tamamlanmasında sorular yaşanabilir.
Bunun nedenleri
- Sektöre ve yapılan işe uygun esnek ve şekillendirilebilir bir yazılımın seçilememesi deneme ve yanılma yöntemi ile ilerlenmesi ve bu sürecin yıpratıcı olması
- Seçilen yazılımın sektörde kullanılan diğer yazılımlarla uyumlu olmaması veya sektörün çalışma akışına uygun olmaması
- Yazılımın başarılı olmasına karşın gerekli eğitime erişilememesi, kalifiye eleman bulunamaması, konvansiyonel 2D yapıdan farklı bir çalışma rutini gerektirmesi ve bunu öğrenmenin zaman alması

Bizim amacımız bu noktada devreye girerek mühendislik öngörülerine, ilgili şartname ve standartlara uygun olacak şekilde MEP projelerini BIM ortamında modellemek ve mümkün olduğunca design-build formatına uygun shop drawingler üretmektir.

Biliyoruz ki; BIM spesifik olarak bir yazılım değil bir süreç ilgili yazılımların birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanımı ve o işi yapma kültürüdür
Bunları yaparak amaçladığımız
- Mühendislik ve tasarımsal çalışmaları imalat aşamasından önce yapılmış 3D yapı kurmak
- Diğer disiplinlerle koordinasyonu tam sağlayarak sıfır çakışmalı paftalar üretmek
- Bütün yapının akıllı bloklar ile oluşturarak gerekli malzeme sayımına hızlı bir şekilde ulaşmak
- Projelendirme süresini yazılımların sağladığı olanakları azami ölçüde kullanarak kısaltmak

Tarafımızca oluşturulan BIM modellerini galeride görebilir veya yukarda belirtiğimiz noktalara nasıl ulaştığımızı, bunu yaparken hangi yazılımları kullandığımızı öğrenmek ve projenize uygun BIM çözümümüz için bizden sunum talep edebilirsiniz.
© MEP Solutions 2013 Tüm hakları saklıdır.